Kişisel Bilgilerin ve Verilerin Korunması


GİRİŞ

otopandizot.com olarak  internet sitesi (site) kullanıcılarının hizmetlerimizden güvenli ve hukuka uygun olarak faydalanmalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda işbu otopandizot.com Gizlilik Politikası (“Politika”), kullanıcıların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sitenin çerez politikası işbu politikanın ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Politika’nın amacı, otopandizot.com internet sitesi ile işletilmesi sırasında site üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte (“İlgili Kişi”) olarak anılacaktır) tarafından otopandizot.com ile paylaşılan, İlgili Kişi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu politika ile kişisel verilerin otopandizot tarafından toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklar açıklamaktadır.

Sitede yer alan hizmetlerden faydalanılması ve sitede hesap oluşturulması suretiyle işbu politika ve Kullanıcı Sözleşmesi kabul edilmiş ve otopandizot.’nin kişisel verileri toplamasına, kullanmasına, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmasına, muhafaza etmesine ve korumasına rıza gösterilmiş olur.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

otopandizot, İlgili Kişi tarafından sağlanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işleyecektir:

Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,

Bu platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,

Üye ile kurulan Kullanıcı Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

İlgili Kişi’nin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitenin işleyişinin iyileştirilmesi,

Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere otopandizot tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

otopandizot tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, otopandizot ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile otopandizot ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi,

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLER

Aşağıda otopandizot tarafından mevzuatın izin verdiği ve durumun gerektirdiği koşullarda işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.


Üye, Potansiyel Üye

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi,, T.C. kimlik numarası

Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

İşlem Güvenliği Bilgisi: üyelik Şifre, parola bilgileri

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

2.

Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri

Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

3.

Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri